ZAKŁAD AGROTECHNIKI

 

Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 18
fax: (046) 833-32-28, e-mail: zuinrs@insad.pl 
Kierownik: doc. dr hab. Eugeniusz Szwonek
tel.: (046) 834-53-09, e-mail: Eugeniusz.Szwonek@insad.pl

Struktura organizacyjna i pracownicy naukowi:

Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Sadowniczych
doc. dr hab. Eugeniusz Szwonek  – Kierownik Pracowni
doc. dr hab. Tadeusz Olszewski
doc. dr hab. Paweł Wójcik
mgr Jacek Filipczak
mgr Agnes Laszlovszky-Zmarlicka

Pracownia Rizosfery
dr Lidia Sas-Paszt – Kierownik Pracowni
dr Beata Sumorok
mgr Sławomir Głuszek

Dr hab. E. Szwonek

Pracownia Architektury Sadu i Biologii Owocowania
dr Halina Morgaś – Kierownik Pracowni
dr Zbigniew Buler         prof. dr hab. Augustyn Mika

Pracownia Bioregulatorów
prof. dr hab. Alina Basak - Kierownik Pracowni
mgr Tomasz Mrowicki

 
 

Zakres prowadzonych badań

 • Doskonalenie produkcji szkółkarskiej przez stymulowanie wzrostu i rozgałęziania młodych roślin.

 • Zapobieganie kwitnieniu sadów matecznych.

 • Chemiczna defoliacja materiału szkółkarskiego.

 • Przemiany azotu w glebie z uwzględnieniem procesu denitryfikacji; siarka w glebie i w roślinie; stosowanie nawozów wieloskładnikowych; nawożenie ekologiczne.

 • Doskonalenie produkcji szkółkarskiej przez stymulowanie wzrostu i rozgałęziania młodych roślin.

 • Wpływ kompostów miejskich na wzrost, rozwój i plonowanie truskawek i malin.

 • Odżywianie jabłoni azotem pozyskiwanym drogą wiązania biologicznego.

 • Odżywianie jabłoni fosforem zawartym w fosforytach.

 • Metody i środki w regulowaniu owocowania drzew.

 • Zapobieganie opadaniu przedzbiorczemu owoców ziarnkowych.

 • Doskonalenie produkcji szkółkarskiej przez stymulowanie wzrostu i rozgałęziania młodych roślin.

 • Stymulowanie opadania owoców drzew pestkowych oraz roślin jagodowych podczas mechanicznego zbioru.

 • Zapobieganie ordzawieniom i stymulowanie formowania się rumieńca z zastosowaniem bioregulatorów i związków organicznych.

 • Kontrola wzrostu wegetatywnego i wyrastania „pędów wodnych”, formowanie pędów owoconośnych przez stosowanie retardantów.

 • Wapń i bor w optymalizacji owocowania oraz jakości konsumpcyjnej i przechowalniczej owoców, zasady dokarmiania pozakorzeniowego.

 • Rizozosfera a pobieranie składników pokarmowych przez rośliny, rola mikoryzy, nawozy ekologiczne a odżywienie roślin i ich plonowanie. 

 • Agrotechnika i nawożenie azotem drzew owocowych, reakcja wybranych odmian truskawek na nawożenie ekologiczne.

 • Nowoczesna agrotechnika i nawożenie krzewów jagodowych.

 • Usługi badawcze dla praktyki

 • Poprawa jakości owoców.

 • Badania nad architekturą sadu, jego na-słonecznieniem i rozmieszczeniem owoców w koronie drzewa.

 • Doskonalenie metod uprawy jabłoni, grusz europejskich i azjatyckich, czereśni, śliw, wiśni, moreli i brzoskwiń.


Pobieranie prób gleby w sadzie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nawożenie organiczne

Najważniejsze osiągnięcia

 • Opracowanie chemicznych metod zapobiegania wiosennym szkodom mrozowym.

 • Zdefiniowanie wpływu pozakorzeniowego dokarmiania jabłoni nawozami wapniowymi oraz borowymi na jakość owoców.

 • Zdefiniowanie wpływu pozakorzeniowego dokarmiania śliw nawozami wapniowymi oraz borowymi na jakość owoców.

 • Opracowanie technologii produkcji drzewek rozgałęzionych i ich defoliacji.

 • Opracowanie zasad kontroli wzrostu i zdrowotności drzew w sadach z zastosowaniem retardantu Regalis.

 • Określenie warunków indukujących uwalnianie się glinu w glebie i jego toksycznego wpływu na wzrost, rozwój i plonowanie jabłoni.

 • Opracowanie diagnostycznych zawartości siarki w liściach jabłoni.

 • Rozpoznanie współzależności między pobieraniem składników pokarmowych, a podkładką i odmianą jabłoni.

 • Uzyskanie certyfikatu uprawniającego do badań rejestracyjnych nad skutecznością biologiczną bioregulatorów.

 • Wyjaśnienie fizjologicznych skutków cięcia zimowego i letniego.

 • Wyjaśnienie mechanizmu przyginania pędów na zawiązywanie pąków kwiatowych i akumulację węglowodanów.

 • Opracowanie nowego sposobu uprawy wiśni do mechanicznego zbioru.

 • Opracowanie metody formowania koron wrzecionowych i szpalerowych śliw i czereśni oraz przewodnikowych koron brzoskwiń z cięciem letnim.

 • Opracowanie nowego sposobu przyginania pędów z użyciem spinaczy.

 • Usprawnienie formowania koron wrzecionowych i osiowych.

 • Wprowadzenie do praktyki korony osiowej śliw z cięciem odnawiającym i cięcia odnawiającego w uprawie jabłoni i czereśni.

 • Określenie przydatności dla polskich warunków trzech nowych form koron jabłoni: HYTEC, Solen i Mikado.