Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności

Strona Archiwalna

Aktualne Certyfikaty, druki zleceń znajdują się na tronie Instytutu Ogrodnictwa www.inhort.pl

   Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności 
 Kierownik Zakładu:
dr Artur Miszczak

e-mail: Artur.Miszczak@insad.pl

tel.: 46 834 52 72
fax: 46 834 52 85
Pracownia Badania
Bezpieczeństwa Żywności
 
Pracownia Badania
Zanieczyszczeń Chemicznych
 
(d. Centralne Laboratorium Analityczne)
  • pozostałości środków ochrony roślin
  • badania zgodne z Dobrą Praktyką Laboratoryjną
  • makro i mikroskładniki w roślinach, glebie, sokach
  • azotany i azotyny
  • metale ciężkie

Certyfikaty

 
Certyfikat Zgodności
z Zasadami Dobrej
Praktyki Laboratoryjnej
 
  
Certyfikat Akredytacji 2001-2005 
 
Statement of GLP Compliance
 
Certyfikat Akredytacji 2005-2009 
 
Certyfikat Akredytacji 2006-2010
 
Certyfikat Akredytacji 2009-2013
 
Certyfikat Akredytacji 2010-2014