ZAKŁAD HODOWLI ROŚLIN SADOWNICZYCH

 

Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 18
fax: (046) 833-32-28, e-mail: zhrs@insad.pl
Kierownik: prof. dr hab. Edward Żurawicz

tel.: (046) 8345-425, e-mail: Edward.Zurawicz@insad.pl

Struktura organizacyjna i pracownicy naukowi

Pracownia Genetyki i Hodowli    
    dr Mariusz Lewandowski – Kierownik Pracowni
    prof. dr hab. Edward Żurawicz
    dr hab. Stanisław Pluta
    dr Agnieszka Masny 
   
Pracownia Niekonwencjonalnych Metod Hodowli
    doc. dr hab. Małgorzata Korbin – Kierownik Pracowni
    dr Bogumiła Badek
    mgr Anita Kuras
    mgr Sylwia Keller-Przybyłkowicz
    mgr Tomasz Jęcz

 


  Prof. dr hab. Edward Żurawicz


Zakres prowadzonych badań

 • Badania genetyczno-hodowlane i metodyczno-hodowlane dla zwiększenia efektywności hodowli jabłoni, śliwy, wiśni, porzeczki czarnej, agrestu, maliny, truskawki i podkładek wegetatywnych jabłoni i śliwy.
 • Tworzenie i wykorzystanie postępu biologicznego w hodowli roślin sadowniczych:
  - wytwarzanie materiałów wyjściowych dla hodowli twórczej roślin sadowniczych przy wykorzystaniu metod konwencjonalnych oraz niekonwencjonalnych (mikrorozmnażanie, krzyżowanie oddalone i technika hodowli zarodków w warunkach in vitro, inżynieria genetyczna);
  - hodowla twórcza nowych odmian i podkładek roślin sadowniczych przydatnych dla intensywnego sadownictwa i dobrze przystosowanych do uprawy w warunkach Polski.
 • Wprowadzanie nowych technik biologii molekularnej do hodowli roślin sadowniczych (precyzyjna identyfikacja odmian, określanie tożsamości genetycznej roślin oraz ocena pokrewieństwa genetycznego). 

  
Amplikacja fragmentów genomowego DNA
w reakcji PCR


Regeneracja roślinnego materiału elitarnego
w kulturach in vitro

Najważniejsze osiągnięcia
Dotychczas wyhodowano i wpisano do Krajowego Rejestru 88 odmian roślin sadowniczych (jabłoń – 10, grusza – 2, brzoskwinia – 2, morela – 1, śliwa – 4, wiśnia – 3, czereśnia – 1, malina – 6, jeżyna – 2, porzeczka czarna – 7, agrest – 1, truskawka – 16, podkładki jabłoni – 20, podkładki gruszy – 4, podkładki śliwy – 6, podkładki wiśni – 3).

Dotychczas największe znaczenie w produkcji sadowniczej mają następujące odmiany:

 • jabłoń – ‘Ligol’ i ‘Alwa’;
 • śliwa – ‘Węgierka Dąbrowicka’; 
 • wiśnia – ‘Sabina’, ‘Wanda’ i ‘Lucyna’;
 • brzoskwinia – ‘Inka’ i ‘Iskra’;
 • morela – ‘Somo’;
 • porzeczka czarna – ‘Tisel’, ‘Tiben’, ‘Ruben’, ‘Ores’ i ‘Tines’;
 • malina – ‘Polka’, ‘Polana’, ‘Pokusa’
  i ‘Poranna Rosa’;
 • truskawka – ‘Kama’, ‘Elkat’, ‘Dukat’, ‘Filon’, Salut’ i ‘Vikat’;
 • podkładki dla jabłoni – P 14 i P 60;
 • podkładka dla gruszy – Pigwa S1. 
   

W badaniach rejestrowych znajduje się 30 odmian roślin sadowniczych:
jabłoń – 3, grusza – 1, śliwa – 2, wiśnia – 8, porzeczka czarna – 1,
agrest – 2, malina – 3, jeżyna – 2, truskawka – 8.

 


Jabłoń odmiany 'Ligol' wyhodowanej w ISK

Produkcja materiału hodowlanego jabłoni
w tunelu wysokim

Obiekt szklarniowo-tunelowy do produkcji
roślin sadowniczych