Sady Doświadczalne

1. Sad Pomologiczny w Skierniewicach
Kierownik Sadu: Władysław Kijański
e-mail: Wladyslaw.Kijanski@insad.pl

Adres:
ul. Rybickiego 8
96-100 SKIERNIEWICE
tel. 46 8333116
Zajmuje się prowadzeniem doświadczeń związanych z realizacją prac badawczych Instytutu

2. Sad Doświadczalny w Dądrowicach
Kierownik Sadu: mgr Adam Krawiec
e-mail: Adam.Krawiec@insad.pl

Adres:
Dąbrowice
96-100 Skierniewice
woj. Łódzkie 
tel.: 46 8330160, 46 8324946
Zajmuje się prowadzeniem doświadczeń związanych z realizacją prac badawczych Instytutu.