Strona Główna Struktura Działalność Badawcza Konferencje i Sympozja Laboratoria Oferty Wdrożeniowe
Strona Główna
Siedziba
Dyrekcja
Rada Naukowa
Oddział Sadownictwa
Oddział Roślin Ozdobnych
Oddział Pszczelnictwa
Działy Wspomagające Naukę
Działy Administracyjne
Sady Doświadczalne
Centra


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Oddział Roślin Ozdobnych

1. Zakład Uprawy Roślin Szklarniowych
Kierownik: dr Jacek Nowak
e-mail: Jacek.Nowak@insad.pl

Zespół Badawczy:
dr Jadwiga Treder, dr Anna Pobudkiewicz, mgr inż. Małgorzata Kunka, mgr Anna Borkowska

Zakład Uprawy Roślin Szklarniowych zajmuje się badaniami nad opracowywaniem nowoczesnych metod uprawy kwiatów ciętych, roślin doniczkowych i rabatowych w tym doskonaleniem technik nawadniania, nawożenia i kształtowania pokroju roślin.

2. Zakład Szkółkarstwa i Nasiennictwa Roślin Ozdobnych
Kierownik: prof. dr hab. Mieczysław Grzesik

e-mail: Mieczyslaw.Grzesik@insad.pl

 • Pracownia Szkółkarstwa Roślin Ozdobnych
  Zespół Badawczy:
  doc. dr hab. Bożena Matysiak - Kierownik Pracowni
  dr Adam Marosz, mgr inż. Grzegorz Falkowski, mgr Michał Koniarski

Pracownia Szkółkarstwa Roślin Ozdobnych zajmuje się badaniami nad doskonaleniem metod rozmnażania i opracowywaniem nowoczesnych technologii uprawy drzew i krzewów ozdobnych w tym nawadnianiem, nawożeniem i odpornością na mróz.

 • Pracownia Nasiennictwa 
  Zespół Badawczy:
  prof. dr hab. Mieczysław Grzesik - Kierownik Pracowni
  dr Krzysztof Górnik, dr Regina Janas, dr Agnieszka Karsznicka, dr Dariusz Sochacki

  Pracownia Nasiennictwa Roślin Ozdobnych zajmuje się badaniami nad doskonaleniem metod produkcji i uszlachetnianiem nasion roślin a także badaniami nad metodami produkcji elity matecznej roślin cebulowych oraz doskonaleniem metod rozmnażania i uprawy bylin.

3. Zakład Ochrony Roślin Ozdobnych
Kierownik: prof. dr hab. Gabriel Łabanowski
e-mail: Gabriel.Labanowski@insad.pl

 • Pracownia Fitopatologii Roślin Ozdobnych
  Zespół Badawczy:
  prof. dr hab. Adam Wojdyła - Kierownik Pracowni
  prof. dr hab. Leszek Orlikowski, doc. dr hab. Czesław Skrzypczak, dr Anna Jarecka-Boncela, mgr Magdalena Ptaszek

  Pracownia Fitopatologii Roślin Ozdobnych zajmuje się badaniami nad występowaniem, etiologią i zwalczaniem patogenów odglebowych i nalistnych w uprawach roślin ozdobnych.

 • Pracownia Szkodników Roślin Ozdobnych
  Zespół Badawczy:
  prof. dr hab. Gabriel Łabanowski - Kierownik Pracowni
  dr Grażyna Soika, mgr Aneta Chałańska, mgr Anna Wozińska

  Pracownia Szkodników Roślin Ozdobnych zajmuje się badaniami nad występowaniem, szkodliwością i biologią szkodników oraz efektywnością zoocydów w ich zwalczaniu.


4. Zakład Fizjologii i Morfogenezy Roślin Ozdobnych
Kierownik: prof. dr hab. Marian Saniewski
e-mail: Marian.Saniewski@insad.pl

 • Pracownia Fizjologii Roślin Ozdobnych
  Zespół Badawczy:
  prof. dr hab. Marian Saniewski - Kierownik Pracowni
  dr Elżbieta Węgrzynowicz-Lesiak, mgr Justyna Góraj

  Pracownia  Fizjologii Roślin Ozdobnych zajmuje się badaniami nad poznaniem procesów fizjologicznych istotnych dla uprawy roślin ozdobnych.

 • Pracownia Kultur Tkankowych
  Zespół Badawczy:
  doc. dr hab. Eleonora Gabryszewska - Kierownik Pracowni
  doc. dr hab. Małgorzata Podwyszyńska, dr Agnieszka Wojtania, inż. Agnieszka Rojek, inż. Lidia Tułacz

  Pracownia Kultur Tkankowych zajmuje się metodami rozmnażania w warunkach in vitro roślin ozdobnych.

5. Zakład Biotechnologii Roślin Ozdobnych
Kierownik: prof. dr hab. Teresa Orlikowska
e-mail: Teresa.Orlikowska@insad.pl

Zespół Badawczy:
dr Marta Zawadzka, mgr Katarzyna Nowak, mgr Aleksandra Trzewik

Zakład Biotechnologii Roślin Ozdobnych zajmuje się metodami wytwarzania i analizy zmienności genetycznej u roślin transgenicznych oraz z zakresu mutagenezy, cytogenezy, cytologii, histologii i anatomii tkanek roślinnych.

Drukuj Wyślij
© Copyright 2006 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >