Strona Główna Struktura Działalność Badawcza Konferencje i Sympozja Laboratoria Oferty Wdrożeniowe
Strona Główna
Siedziba
Dyrekcja
Rada Naukowa
Oddział Sadownictwa
Oddział Roślin Ozdobnych
Oddział Pszczelnictwa
Działy Wspomagające Naukę
Działy Administracyjne
Sady Doświadczalne
Centra


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Oddział Sadownictwa

1. Zakład Hodowli Roślin Sadowniczych
Kierownik:
prof. dr hab. Edward Żurawicz
e-mail: Edward.Zurawicz@insad.pl

 • Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin
  Zespół badawczy:
  dr Mariusz Lewandowski - Kierownik Pracowni
  prof. dr hab. Edward Żurawicz, doc. dr hab. StanisŁaw Pluta, dr Agnieszka Masny, mgr Jolanta Kubik
  Pracownia Genetyki i Hodowli zajmuje się doskonaleniem konwencjonalnych metod hodowli oraz tworzeniem materiałów wyjściowych dla prowadzenia hodowli twórczej roślin sadowniczych.

 • Pracownia Niekonwencjonalych Metod Hodowli
  Zespół badawczy:
  doc. dr hab. Małgorzata Korbin - Kierownik Pracowni
  dr Bogumiła Badek, mgr Sylwia Keller-Przybyłkowicz, dr Anita Kuras, mgr Tomasz Jęcz

  Pracownia Niekonwencjonalych Metod Hodowli - zajmuje się doskonaleniem biotechnologicznych metod hodowlanych oraz ich zastosowaniem w tworzeniu materiałów wyjściowych dla prowadzenia hodowli twórczej roślin sadowniczych.

2. Zakład Odmianoznawstwa, Zasobów Genowych i Szkółkarstwa
Kierownik:
dr Elżbieta Rozpara
e-mail: Elzbieta.Rozpara@insad.pl

Zespół badawczy:
prof. dr hab. Zygmund Grzyb, dr Dorota Kruczyńska, dr Anna Lisek, dr Mirosław Sitarek, mgr Paweł Bielicki, mgr Witold Danelski, mgr Justyna Drzewic, mgr Agnieszka Gontarczyk, mgr Tomasz Golis, mgr Grzegorz Hodun, mgr Bogdan Koziński, mgr Justyna Wójcik

Zakład Odmianoznawstwa, Zasobów Genowych i Szkółkarstwa zajmuje się oceną odmian i podkładek oraz doskonaleniem rozmnażania materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych.

3. Zakład Agrotechniki
Kierownik: doc. dr hab. Eugeniusz Szwonek
e-mail: Eugeniusz.Szwonek@insad.pl

 • Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Sadowniczych
  Zespół badawczy:
  doc. dr hab. Eugieniusz Szwonek - Kierownik Pracowni
  doc. dr hab. Tadeusz Olszewski, doc. dr hab. Paweł Wójcik, mgr Agnes Laszlovszky-Zmarlicka, mgr Jacek Filipczak
  Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Sadowniczych zajmuje się opracowywaniem sposobów pielęgnowania, nawożenia i nawadniania gleby w uprawach sadowniczych.
   
 • Pracownia Rizosfery
  Zespół badawczy:
  dr Lidia Sas Paszt - Kierownik Pracowni
  dr Beata Sumorok
  mgr Sławomir Głuszek
     
 • Pracownia Architektury Sadu i Biologii Owocowania
  Zespół badawczy:
  dr Halina Morgaś - Kierownik Pracowni
  dr Zbigniew Buler, prof. dr hab. Augustyn Mika
   
 • Pracownia Bioregulatorów
  Zespół badawczy:
  prof. dr hab. Alina Basak - Kierownik Pracowni
  mgr Tomasz Mrowicki

4. Zakład Ochrony Roślin Sadowniczych
Kierownik:
prof. dr hab. Remigiusz Olszak
e-mail: Remigiusz.Olszak@insad.pl

 • Pracownia Fitopatologii
  Zespół Badawczy:
  prof. dr hab. Piotr Sobiczewski- Kierownik Pracowni
  doc. dr hab. Anna Bielenin, dr Hanna Bryk, dr Beata Meszka, dr Joanna Puławska, mgr Stanisław Berczyński, mgr Agata Broniarek-Niemiec, mgr Sylwester Masny

  Pracownia Fitopatologii zajmuje się badaniami nad biologią i zwalczaniem chorób pochodzenia grzybowego i bakteryjnego w uprawach sadowniczych.

 • Pracownia Entomologii
  Zespół Badawczy:
  prof. dr hab. Remigiusz Olszak- Kierownik Pracowni
  doc. dr hab. Barbara Łabanowska, dr Teresa Badowska-Czubik, doc. dr hab. Jerzy Lisek, dr Alicja Maciesiak, dr Zofia Płuciennik, dr Wojciech Warabieda, dr Małgorzata Sekrecka, mgr Krystyna Jaworska     

  Pracownia Entomologii zajmuje się badaniami nad biologią i zwalczaniem szkodników oraz badaniami nad biologicznymi metodami zwalczania szkodników roślin sadowniczych.

 • Pracownia Wirusologii
  Zespół Badawczy:
  dr Mirosława Cieślińska - Kierownik Pracowni
  prof. dr hab. Marianna Kamińska, dr Beata Komorowska, dr Hanna Berniak

  Pracownia Wirusologii zajmuje się badaniami nad wirusami i czynnikami wirusopodobnymi oraz wywołanymi przez nie chorobami  roślin sadowniczych.

5. Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców
Kierownik:
prof. dr hab. Witold Płocharski
e-mail: Witold.Plocharski@insad.pl

 • Pracownia Przechowalnictwa
  Zespół Badawczy:
  dr Zbigniew Jóźwiak - Kierownik Pracowni
  prof. dr hab. Danuta M. Goszczyńska, dr Krzysztof Rutkowski, dr Anna Wawrzyńczak

  Pracownia Przechowalnictwa zajmuje się opracowaniem metod przechowalnictwa owoców ziarnkowych, pestkowych i jagodowych w warunkach chłodni standardowej oraz zmodyfikowanej atmosfery oraz doskonaleniem metod pozbiorczego traktowania i przechowywania Roślin ozdobych.

 • Pracownia Przetwórstwa
  Zespół Badawczy:
  prof. dr hab. Witold Płocharski - Kierownik Pracowni
  dr Dorota Konopacka, dr Jarosław Markowski, dr Katarzyna Jesionkowska, dr Monika Mieszczakowska-Frąc

  Pracownia Przetwórstwa zajmuje się badaniami nad przydatnością dla przetwórstwa owoców różnych gatunków i odmian przy stosowaniu różnych technologii, opracowaniem metod oceny jakości owoców, opracowaniem nowych technologii przerobu owoców.

 

6. Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin
Kierownik:
prof. dr hab. Lech Michalczuk
e-mail: Lech.Michalczuk@insad.pl

Zespół badawczy:
prof. dr hab. Bożena Borkowska, doc. dr hab. Henryk Plich, dr Agnieszka Marasek, dr Iwona Sowik, dr Danuta Wójcik, dr Tadeusz Malinowski, dr Katarzyna Kowalczys

Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin zajmuje się badaniem procesów wzrostu, rozwoju i owocowania Roślin sadowniczych oraz odporności drzew i krzewów sadowniczych na niskie temperatury, a także badaniami nad hormonalną regulacją procesów dojrzewania owoców.

7. Zakład Agroinżynierii
Kierownik:
prof. dr hab. Ryszard Hołownicki                                 strona www Zakładu Agroinżynierii
e-mail: Ryszard.Holownicki@insad.pl

 • Pracownia Techniki Sadowniczej
  Zespół badawczy:
  dr Paweł Wawrzyńczak - Kierownik Pracowni
  dr Paweł Konopacki, dr Jacek Rabcewicz, mgr Paweł Białkowski, Jakub Nadulski

  Pracownia Techniki Sadowniczej zajmuje się rozwojem i doskonaleniem środków technicznych dla produkcji owoców i materiału szkółkarskiego.

 • Pracownia Techniki Ochrony i Nawożenia
  Zespół badawczy:
  dr Grzegorz Doruchowski - Kierownik Pracowni
  prof. dr hab. Ryszard Hołownicki, dr inż. Artur Godyń, mgr inż. Waldemar Świechowski

  Pracownia Techniki Ochrony i Nawożenia zajmuje się opracowaniem nowej techniki ochrony Roślin uwzględniającej ochronę naturalnego, a także prowadzeniem działalności szkoleniowej w zakresie techniki ochrony Roślin. W ramach Porozumienia ISK z Głównym Inspektoratem Ochrony Roślin z dnia 23.03.1999r. przy Pracowni działa "Centrum Badawczo-Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin"

 • Pracownia Ekonomiki i Marketingu
  Zespół badawczy:
  dr inż. Krzysztof Zmarlicki - Kierownik Pracowni
  dr Grzegorz Klimek
  dr inż. Piotr Brzozowski
  mgr inż. Małgorzata Karmańska

  Pracownia Ekonomiki i Marketingu zajmuje się marketingiem oraz badaniami z zakresu ekonomiki i organizacji produkcji sadowniczej, kwiaciarskiej i pszczelarskiej.
   

8. Samodzielna Pracownia Nawadniania i Uprawy Roślin Pod Osłonami
Kierownik:
prof. dr hab. Waldemar Treder
e-mail: Waldemar.Treder@insad.pl

Zespół badawczy:
dr Danuta Krzewińska, dr Krzysztof Klamkowski, mgr Anna Tryngiel-Gać

9. Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności 
Kierownik: dr Artur Miszczak
e-mail: Artur.Miszczak@insad.pl

 • Pracownia Badania Bezpieczeństwa Żywności
  Zespół Badawczy:
  dr Ludmiła Kawa-Miszczak, dr Janusz Nowacki, dr Jolanta Szymczak, mgr Krzysztof Rudziński, mgr Piotr Sikorski, mgr Joanna Pawlik

  Pracownia zajmuje się badaniem pozostałości pestycydów w organach roślinnych i produktach pszczelich w związku z zapylaniem i owocowaniem oraz prowadzeniem działalności usługowej dla podmiotów prywatnych i instytucji polegającej na oznaczaniu pozostałości środków ochrony roślin w produktach żywnościowych (owocach, warzywach i produktach pszczelich).

 • Pracownia Badania Zanieczyszczeń Chemicznych
  Zespół badawczy:
  mgr Teresa Stępień, mgr Violetta Popińska

Pracownia zajmuje się:

 1. badaniami nad zanieczyszczeniami chemicznymi, takimi jak metale ciężkie, azotany, azotany żywności pochodzenia roślinnego, paszach, glebie i wodzie. Prowadzi badania nad rozwijaniem zakresu metod analitycznych.
 2. analizą makro- i mikroelementów gleby, liści i owoców wykonywanych w ramach projektów naukowych i dla odbiorców indywidualnych.

 

Drukuj Wyślij
© Copyright 2006 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >