Strona Główna Struktura Działalność Badawcza Konferencje i Sympozja Laboratoria Oferty Wdrożeniowe
Strona Główna
Projekty finansowane przez MRiRW
Zakończone projekty finansowane przez MNiSW
Obrony Prac Doktorskich
Studia Doktoranckie
Studia Podyplomowe
Branżowy Punkt Kontaktowy
Publikacje Naukowe
Wydawnictwa
Journal of Fruit and Ornamental Plant Research
Katalog Biblioteki-Oddział Sadownictwa
Własność Intelektualna
Odmiany Hodowli ISK
Powódź 2010
Szkolenia
Zamówienia Publiczne
Informacje dla pracowników ISK
Archiwum ogłoszeń


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Studia Doktoranckie

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa

uprawniony do nadawania stopni naukowych, 

Centrum Doskonałości

organizuje

STUDIA DOKTORANCKIE w dziedzinie Nauk Rolniczych

w oparciu o ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, oraz w oparciu o Regulamin uchwalony przez Radę Naukową ISK

Studia doktoranckie prowadzone są jako zaoczne.

Konkurs przyjęć na Studium Doktoranckie edycji 2006 -2010 upłynął z dniem 30 marca 2006.

Nowy Konkurs na Studium Doktoranckie decyzją Dyrekcji i Rady Naukowej ISK zostanie ogłoszony w 2007 roku.

Kontakt i informacje:
prof. dr hab. Edward Żurawicz
telefon:(046) 834-54-25 
e-mail: Edward.Zurawicz@insad.pl

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (pdf)

Drukuj Wyślij
© Copyright 2006 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >