Strona Główna Struktura Działalność Badawcza Konferencje i Sympozja Laboratoria Oferty Wdrożeniowe
Strona Główna
Projekty finansowane przez MRiRW
Zakończone projekty finansowane przez MNiSW
Obrony Prac Doktorskich
Studia Doktoranckie
Studia Podyplomowe
Branżowy Punkt Kontaktowy
Publikacje Naukowe
Wydawnictwa
Journal of Fruit and Ornamental Plant Research
Katalog Biblioteki-Oddział Sadownictwa
Własność Intelektualna
Odmiany Hodowli ISK
Powódź 2010
Szkolenia
Zamówienia Publiczne
Informacje dla pracowników ISK
Archiwum ogłoszeń


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Studia Podyplomowe
“Integrowana Produkcja Owoców, Warzyw i Płodów Rolnych”

W dniu 5 czerwca 2005 roku zakończyły się pierwsze w Polsce Studia Podyplomowe “Integrowana Produkcja Owoców, Warzyw i Płodów Rolnych” organizowane przez Centrum Doskonałości “POMOCENTRE”. Uprawniają one do prowadzenia szkoleń dla producentów z zakresu Produkcji Integrowanej. Studia ukończyły 43 osoby reprezentujące Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodki Doradztwa Rolniczego jak i firmy prywatne z całej Polski.

Wykładowcami byli pracownicy naukowi:

  • Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa,

  • Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

  • Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu,

  • Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach

  • Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

   

Dzięki finansowemu wsparciu Komisji Europejskiej zostali również zaproszeni wykładowcy zagraniczni: dr Jerry Cross ze Stacji Doświadczalnej w East Malling (Wlk. Brytania) oraz Pan Raan Kazir z Sustainable Agriculture Consulting Group w Tel Aviv (Izrael).

Organizatorzy pragną złożyć podziękowanie wszystkim wykładowcom, za wysoki poziom przeprowadzonych wykładów. Dziękujemy wszystkim Koleżankom i Kolegom za duży wkład pracy w ich przygotowanie. Specjalne podziękowania składamy Panu Dr Romualdowi Ozimkowi za umożliwienie zwiedzenia gospodarstwa, interesującą dyskusję i miłą gościnę.

 

Drukuj Wyślij
© Copyright 2006 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >