Strona Główna Struktura Działalność Badawcza Konferencje i Sympozja Laboratoria Oferty Wdrożeniowe
Strona Główna
Projekty finansowane przez MRiRW
Zakończone projekty finansowane przez MNiSW
Obrony Prac Doktorskich
Studia Doktoranckie
Studia Podyplomowe
Branżowy Punkt Kontaktowy
Publikacje Naukowe
Wydawnictwa
Journal of Fruit and Ornamental Plant Research
Katalog Biblioteki-Oddział Sadownictwa
Własność Intelektualna
Odmiany Hodowli ISK
Powódź 2010
Szkolenia
Zamówienia Publiczne
Informacje dla pracowników ISK
Archiwum ogłoszeń


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Szkolenia

SZKOLENIA  Z  ZAKRESU  INTEGROWANEJ  PRODUKCJI

 

 

Uprzejmie informujemy, że Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka wznawia odpłatne szkolenia z zakresu Integrowanej Produkcji. Liczyliśmy, że podobnie jak w latach 2005-2008 dzięki środkom z UE bezpłatne szkolenia dla rolników będą realizowane również w latach następnych, zwłaszcza że były one przewidziane w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Szkoda, że z wielu dziedzin doskonalenia zawodowego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zrezygnowało właśnie ze szkoleń z zakresu Integrowanej Produkcji, a przecież wiadomo, że z dniem 1 stycznia 2014 r. polscy rolnicy obligatoryjnie będą musieli stosować się do tych zasad.

W miesiącach zimowych w na przełomie lat 2010/2011 w Skierniewicach organizujemy dla sadowników szkolenia z zakresu: IP w uprawie drzew owocowych (jabłoń, grusza, wiśnia, śliwa, czereśnia, morela i brzoskwinia) oraz krzewów jagodowych (truskawka, malina, porzeczka, agrest i borówka wysoka). Dwudniowe (16-godzinne) szkolenia prowadzone będą przez naszych najlepszych specjalistów ‒ autorów metodyk IP w Zakładzie Upowszechniania i Promocji ISK, ul. Reymonta 18 (dawne CODKO) w sali 12 na 1. piętrze. Zajęcia w pierwszym dniu będziemy rozpoczynać o godz. 9.00, a w drugim dniu kończyć ok. godz. 16.00. Terminy szkoleń uzgadniane będą indywidualnie.

Warunkiem rozpoczęcia szkolenia będzie zgłoszenie 25-30 sadowników na określone gatunki roślin sadowniczych, np. drzewa owocowe, truskawki, krzewy owocowe. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych, wyznaczane będą w Skierniewicach kolejne, dodatkowe terminy szkoleń. Dla określonej grupy producentów możliwe są również szkolenia dotyczące wyłącznie jednego gatunku, np. borówki wysokiej, maliny, porzeczek itd.
Istnieje również możliwość przeprowadzenia kursów w terenie, bezpośrednio w rejonach upraw sadowniczych. Warunkiem podstawowym jest zorganizowanie się producentów w grupę ok. 20-30 osób i zapewnienie sali wykładowej na przeprowadzenie szkolenia.

Informujemy także, że Grupy Producentów organizując szkolenia, mogą odzyskiwać do 70% kosztów poniesionych na szkolenia i promocję żywności o uznanej wysokiej jakości (certyfikat IP).

Wszelkich informacji udzielamy i zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie:
tel.fax: 46-832 57 50 lub 500-101-798 oraz e-mail: Jerzy.Mochecki@insad.pl

       Kierownik Pracowni Upowszechniania
        mgr Jerzy Mochecki

 

Drukuj Wyślij
© Copyright 2006 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >