Strona Główna Struktura Działalność Badawcza Konferencje i Sympozja Laboratoria Oferty Wdrożeniowe
Strona Główna
Wydawnictwa
Zeszyty Naukowe - Komitet Redakcyjny
Wskazówki dla autorów
Zeszyty Naukowe - Tom11/2003
Zeszyty Naukowe, Tom12/2004
Zeszyty Naukowe Tom13/2005
Zeszyty Naukowe, Tom 14/2006
Zeszyty Naukowe Tom15/2007
Zeszyty Naukowe Tom16/2008
Zeszyty Naukowe Tom 17/2009
Zeszyty Naukowe Tom 18/2010


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Zeszyty Naukowe, Tom 13, 2005

 Różne spojrzenia na nawożenie azotem sadów jabłoniowych. (Different points of view on nitrogen fertilization of apple orchards)
Jacek Filipczak, Tadeusz Olszewski


 Ocena zasobności gleb użytkowanych sadowniczo w niezbędne składniki mineralne. (Assessment of orchard soils with respect to essential mineral content)
Bogdan Z. Jarociński


 Wpływ podłoża, nawożenia i bioregulatorów na wzrost siewek jabłoni uprawianych w pojemnikach w tunelu wysokim. (The influence of growth substrates, fertilization and bioregulators on the vegetative growth of apple  seedlings cultivated in containers in  a tall plastic tunnel)
Mariusz Lewandowski, Edward Żurawicz


 Wpływ różnych metod skarlania jabłoni na wzrost i plonowanie odmian ‘Elstar’ i ‘Gloster’. (Effect of some dwarfing methods on the growth and yielding of ‘Elstar’ and ‘Gloster’ apple trees)
Marta Wapniewska, Anna Pietranek, Ewa Jadczuk

 Siła wzrostu oraz plonowanie moreli w warunkach Pomorza Zachodniego. (Growth and yielding of apricot trees in Western Pomerania)
Piotr Chełpiński, Krystyna Ostrowska, Grzegorz Mikiciuk, Józef Grajkowski, Ireneusz Ochmian


 Porównanie wartości produkcyjnej nowych polskich klonów porzeczki czarnej i wybranych odmian zagranicznych. (Comparison of the production value of new Polish blackcurrant clones and selected foreign cultivars)
Stanisław Pluta, Edward Żurawicz, Agata Broniarek-Niemiec


 Wartość produkcyjna najnowszych odmian truskawki w warunkach Polski centralnej. (Production value of the newest strawberry cultivars in Central Poland)
Edward Żurawicz, Dorota Kruczyńska, Agnieszka Masny


 Ocena wartości fenotypowej wybranych genotypów truskawki w kolekcji odmian Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. (Evaluation of the production value of selected strawberry genotypes in the collection of cultivars at the Research Institute of Pomology and Floriculture, Skierniewice, Poland)
Agnieszka Masny, Edward Żurawicz


 Wpływ cięcia odmładzającego i nawożenia azotem na plonowanie borówki wysokiej odmiany ‘Bluecrop’. (The effect of rejuvenation pruning and nitrogen fertilization on the yielding of ‘Bluecrop’ highbush blueberry)
Kazimierz Smolarz


 Wpływ przerzedzania zawiązków i modyfikacji składu atmosfery w czasie przechowywania na produkcję etylenu i trwałość śliwek po zbiorze. (Ethylene production and storability of plums picked from non-thinned and hand-thinned trees and the effect of CO2 accumulated in thightly closed jars on those two physiological processes during storage of plums at –0.5°C)
Henryk Plich, Mariusz Lewandowski

 Warszawski rynek śliwek w latach 1997-2004. (Warsaw’s plum market in 1997-2004)
Grzegorz Klimek


 Wpływ terminu przesadzania i sposobu zastosowania auksyn na wzrost wybranych gatunków drzew i krzewów ozdobnych. (The effect of transplanting date and the way of applying auxins on the growth of selected ornamental trees and shrubs)
Grzegorz Falkowski, Wiesław Szydło


 Kształtowanie się popytu na kwiaty cięte i doniczkowe w Warszawie w 2003 roku. (The demand for cut flowers and pot plants in Warsaw in 2003)
Lilianna Jabłońska, Agata Zyntek


 Produkcja i handel zagraniczny roślinami ozdobnymi w Wielkiej Brytanii. (Production and foreign trade of ornamental plants in Great Britain)
Lilianna Jabłońska


 Monitoring odporności Venturia inaequalis na fungicydy strobilurynowe i dodynowe. (Monitoring of Venturia inaequalis resistance to strobiluryn and dodine fungicides)
Agata Broniarek-Niemiec, Anna Bielenin

Drukuj Wyślij
© Copyright 2006 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >