Strona Główna Struktura Działalność Badawcza Konferencje i Sympozja Laboratoria Oferty Wdrożeniowe
Strona Główna
Wydawnictwa
Zeszyty Naukowe - Komitet Redakcyjny
Wskazówki dla autorów
Zeszyty Naukowe - Tom11/2003
Zeszyty Naukowe, Tom12/2004
Zeszyty Naukowe Tom13/2005
Zeszyty Naukowe, Tom 14/2006
Zeszyty Naukowe Tom15/2007
Zeszyty Naukowe Tom16/2008
Zeszyty Naukowe Tom 17/2009
Zeszyty Naukowe Tom 18/2010


96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
email: isad@insad.pl


Zeszyty Naukowe, Tom 14/2006

 Wpływ systemu uprawy na wzrost i owocowanie trzech odmian gruszy rosnących na dwóch klonach pigwy. (The influence of the training system on the growth and yielding of three pear cultivars budded on two clones of quince)
Ireneusz  Sosna

 Wpływ siewek różnych typów gruszy kaukaskiej na wzrost i owocowanie dwóch odmian grusz. (The effect of different types of Pyrus caucasica seedlings on the growth and yield of two pear cultivars)
Alojzy Czynczyk, Maria Stropek

 Ocena skuteczności preparatu Diramid w przerzedzaniu zawiązków jabłoni i grusz. (Effectiveness of the preparation Diramid in thinning apple and pear fruitlets)
Alina Basak, Justyna Wieniarska, Paweł Michalski

 Wpływ preparatów Arbolin 036 SL i Promalin 3,6 SL na wzrost okulantów jabłoni odmian ‘Szampion” i ‘Jonica’. (The effect of preparations Karbolin 036 SL and Promalin 3,6 SL on growth maiden apple teres of ‘Šampion’ and ‘Jonica’ cultivars)
Magdalena Kapłan

 Plonowanie truskawki `Elsanta` w zależności od terminu umieszczenia sadzonek w chłodni. (Yielding of ‘Elsanta’ strawberry plants as influenced by the date of freezing of plugs  in a cold store)
Waldemar Treder, Anna Tryngiel-Gać, Krzysztof Klamkowski

 Ocena plonowania i jakości owoców kilku odmian truskawki uprawianej na Warmii. (Yielding and fruit quality of some strawberry cultivars cultivated in the Warmia region)
Kan Kopytowski, Zdzisław Kawecki, Justyna Ewa Bojarska,Vidmantas Stany

 Porównanie siły wzrostu i owocowania roślin borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) rozmnożonych metodą tradycyjną i in vitro. (Growth and yielding of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) propagated by traditional and in vitro methods)
Danuta Krzewińska, Kazimierz Smolarz, Alojzy Czynczyk, Danuta Chlebowska

 Wpływ saprotro-ficznych mikroorganizmów na rozwój pseudotecjów Venturia inaequalis (cooke) aderh. (Effect of saprophytic microorganisms on the development of Venturia inaequalis pseudothecia)
Beata Meszka, Anna Bielenin

 Wpływ stymulatora mobilności przędziorków Stirrup M  na efektywność ich zwalczania w sadach jabłoniowych. (The effectiveness of Stirrup M mobility stimulator in controlling spider mites in apple orchards)
Alicja Maciesiak, Remigiusz W. Olszak

 Wpływ terminu zbioru na właściwości przechowalnicze jabłek odmiany ‘Topaz’. (The influence of harvest date on the storability of ‘Topaz’ apples)
Jan Błaszczyk

 Wybrane problemy rachunku ekonomicznego na przykładzie specjalistycznych gospodarstw  sadowniczych województwa lubelskiego. (Selected aspects of economic accounting for specialist fruit farms in the Lublin province)
Dariusz Paszko

 Miniarkowate (Agromyzidae) wieloletnich roślin zielnych w Polsce. (Leafminers (Agromyzidae) occuring on perennials in Poland)
Aneta Chałańska, Gabriel S. Łabanowski, Grażyna Soika

 

Drukuj Wyślij
© Copyright 2006 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, wszystkie prawa zastrzeżone / Kontakt: < Redaktor > < Webmaster >